SU OTOMASYONU NEDİR?

UTM OTOMASYON SU OTOMASYONU ÇÖZÜMLERİ


Temiz su, atık su, terfi istasyonları için SCADA çözümleri


Su otomasyonu çözümleri ile

 • Atık su, temiz su ve deniz suyu arıtma tesislerinde prosese uygun PLC/RTU ve SCADA yazılımlarının hazırlanması,
 • Hazırlanacak lojikler ile bulunan pompaların belirlenen çalışma sürelerine göre devreye girip çıkması (eş yaşlandırma),
 • Sahadan alınan verilerin SCADA sisteminde kaydedilmesi,
 • Prosese ait verilerin anlık ve geriye dönük olarak incelenmesi,
 • Arıza durumlarında ya da belirlenecek diğer durumlarda web üzerinden e-posta ile ya da GSM telefon hatlarına SMS gönderimi

sağlanmaktadır.


Firmamız Su otomasyonu SCADA çözümleri ile müşterilerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Kurulacak sistemin projelendirilmesinin yapılması
 • PLC/RTU ve SCADA sistemlerinin parametrelendirilmesinin yapılması
 • PLC/RTU ve SCADA sistemlerinin fabrika kabul testlerinin yapılması ve bu sistemlerin sahada devreye alınması
 • İhtiyaca özel her türlü yardımcı yazılımların hazırlanması, test edilmesi ve müşteriye sunulması


Firmamız ayrıca kurulmuş olan Su otomasyonu sistemleri için önleyici ve koruyucu servis ve bakım hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler çerçevesinde;

 • Periyodik önleyici ve koruyucu servis ve bakım hizmetlerinin yapılması,
 • Sistem ile ilgili kayıtlı tüm projenin periyodik olarak yedeklerinin alınması,
 • Bakım sonrası bakım raporlarının hazırlanarak olası bir arıza öncesi sorunların önceden belirlenmesi,
 • Bir arıza durumunda en kısa sürede arızaya uzaktan ve yakından müdahale,
 • Müşterinin istediği doğrultusunda SCADA ve PLC/RTU sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması

gibi hizmetleri de müşterilerine sunmaktadır.