ULAŞIM SİSTEMLERİ OTOMASYONU NEDİR?

UTM OTOMASYON ULAŞIM SİSTEMLERİ OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ


Tünel ve Raylı Sistem Otomasyon ve SCADA Çözümleri


Ulaşım alanında kritik sistemlerin yedekli bir SCADA sistemi ile izlenmesi işletmelere kolaylıklar sağladığı gibi daha güvenli bir işletme ortamı da sunmaktadır. Havalandırma, aydınlatma, yangın algılama, izleme, trafik kontrol ve elektrik sistemlerinden alınan bilgilerin bir araya getirilmesi ile oluşabilecek her türlü arızaya karşı hızlı müdahale imkanı sağlanmış olur.


Firmamız Ulaşım sistemleri otomasyonu ile ilgili olarak müşterilerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Kurulacak sistemin projelendirilmesinin yapılması
  • PLC/RTU ve SCADA sistemlerinin parametrelendirilmesinin yapılması
  • PLC/RTU ve SCADA sistemlerinin fabrika kabul testlerinin yapılması ve bu sistemlerin sahada devreye alınması
  • İhtiyaca özel her türlü yardımcı yazılımların hazırlanması, test edilmesi ve müşteriye sunulması


Firmamız ayrıca kurulmuş olan Ulaşım sistemleri otomasyonları için önleyici ve koruyucu servis ve bakım hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler çerçevesinde;

  • Periyodik önleyici ve koruyucu servis ve bakım hizmetlerinin yapılması,
  • Sistem ile ilgili kayıtlı tüm projenin periyodik olarak yedeklerinin alınması,
  • Bakım sonrası bakım raporlarının hazırlanarak olası bir arıza öncesi sorunların önceden belirlenmesi,
  • Bir arıza durumunda en kısa sürede arızaya uzaktan ve yakından müdahele,
  • Müşterinin istediği doğrultusunda SCADA ve PLC/RTU sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması

gibi hizmetleri de müşterilerine sunmaktadır.