ENERJİ OTOMASYONU NEDİR?

UTM OTOMASYON ENERJİ OTOMASYONU ÇÖZÜMLERİ


Elektrik Santralleri, Trafo Merkezleri için SCADA Otomasyon Çözümleri


Enerji otomasyonu sistemleri ile,

 • Trafo merkezi ve santrallerde oluşacak elektriksel arızaların izlenmesi ve raporlanması,
 • Sahadaki akıllı cihazlardan (koruma röleleri, enerji analizörleri vb..) alınan analog değerlerin izlenmesi, grafiksel olarak gösterimi ve raporlanması,
 • Toplanan bilgilerin kontrol merkezlerinde bulunan SCADA sistemlerine (Yük Tevzi) gönderilmesi,
 • Kesici, ayırıcı, şalter vb. elektriksel donanımların uzaktan güvenli bir şekilde kapatılıp açılması,
 • Arıza durumunda koruma rölelerinden arıza kayıtlarının SCADA sistemi ile koruma rölesinden çekilmesi,
 • Sahadaki donanımlarda meydana gelebilecek bir arıza durumunda sisteme hızlı müdahale,
 • Enerjinin üretimden tüketime kadar çeşitli yerlerde izlenmesi ile birlikte üretim, iletim ve dağıtımdaki maliyetleri azaltmakta, güvenli ve verimli işletme koşulları

sağlanmaktadır.


Enerji SCADA otomasyon çözümleri aşağıdaki merkezlere uygulanabilmektedir;

 • Hidro Elektrik Santralleri (HES)
 • Termik Santralleri
 • Doğalgaz ve Kombine Çevrim Santralleri
 • Rüzgar Enerji Santralleri (RES)
 • Jeotermal Enerji Santralleri (JES)
 • Güneş Enerji Santralleri (GES)


Firmamız, Enerji SCADA sistemleri ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetleri müşterilerine sunmaktadır;

 • Kurulacak sistemin projelendirilmesi
 • PLC/RTU ve SCADA sistemlerinin parametrelendirilmesi
 • PLC/RTU ve SCADA sistemlerinin fabrika kabul testlerinin yapılması ve bu sistemlerin sahada devreye alınması
 • İhtiyaca özel her türlü yardımcı yazılımların hazırlanması, test edilmesi ve müşteriye sunulması
 • Enerji otomasyonu alanında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 • Enerji otomasyonu alanında RTU, SCADA ve haberleşme protokolleri (IEC 60870-5-101/103/104, IEC 61850, DNP3, Modbus, SNMP) ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi


Firmamız ayrıca kurulmuş olan Enerji otomasyonu sistemleri için önleyici ve koruyucu servis ve bakım hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler çerçevesinde;

 • Periyodik önleyici ve koruyucu servis ve bakım hizmetlerinin yapılması,
 • Sistem ile ilgili kayıtlı tüm projenin periyodik olarak yedeklerinin alınması,
 • Bakım sonrası bakım raporlarının hazırlanarak olası bir arıza öncesi sorunların önceden belirlenmesi,
 • Bir arıza durumunda en kısa sürede arızaya uzaktan ve yakından müdahale,
 • Müşterinin istediği doğrultusunda SCADA ve PLC/RTU sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması

gibi hizmetleri de müşterilerine sunmaktadır.