PROSES OTOMASYONU NEDİR?

UTM OTOMASYON’UN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU ÇÖZÜMLERProses otomasyon SCADA çözümleri ile,

 • Prosesin merkezden kolaylıkla yönetimi ve izlenmesi,
 • Proses ile ilgili bilgilerin düzenli ve güvenilir bir şekilde saklanması,
 • Prosese ait kaydedilen veriler ile anlık ya da geçmişe dönük trendler ve raporların oluşturulması,
 • SCADA üzerinden reçetelerin takibi,
 • Proses ile ilgili alarm ve durumların kayıt altına alınması

sağlanmaktadır.


Firmamız Proses otomasyonu ile ilgili olarak müşterilerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Kurulacak sistemin projelendirilmesinin yapılması
 • PLC/RTU ve SCADA sistemlerinin parametrelendirilmesinin yapılması
 • PLC/RTU ve SCADA sistemlerinin fabrika kabul testlerinin yapılması ve bu sistemlerin sahada devreye alınması
 • İhtiyaca özel her türlü yardımcı yazılımların hazırlanması, test edilmesi ve müşteriye sunulması


Firmamız ayrıca kurulmuş olan Proses otomasyonu sistemleri için önleyici ve koruyucu servis ve bakım hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler çerçevesinde;

 • Periyodik önleyici ve koruyucu servis ve bakım hizmetlerinin yapılması,
 • Sistem ile ilgili kayıtlı tüm projenin periyodik olarak yedeklerinin alınması,
 • Bakım sonrası bakım raporlarının hazırlanarak olası bir arıza öncesi sorunların önceden belirlenmesi,
 • Bir arıza durumunda en kısa sürede arızaya uzaktan ve yakından müdahele,
 • Müşterinin istediği doğrultusunda SCADA ve PLC/RTU sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması,

gibi hizmetleri de müşterilerine sunmaktadır.